ขั้นตอนการเพิกถอนเอกสารใช้เอกสารสิทธิในที่ดินที่ไม่ถูกต้อง

ใช้เอกสารสิทธิในที่ดินที่ไม่ถูกต้องในปีพ. ศ. 2542 ซึ่งถูกค้นพบโดยเจ้าหน้าที่ในปี พ.ศ. 2557 แต่ขั้นตอนการเพิกถอนเอกสารดังกล่าวเป็นไปอย่างช้าๆจนเป็นส่วนใหญ่ ป่าถูกทำลาย มันไม่ใช่เวลาที่จะทำอะไรเหรอ ถ้าเราสายเกินไปป่าต้นน้ำลำธารแห่งนี้จะหายไป ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาและต่อสู้กับกลุ่มผู้รุกรานป่า ยากที่จะเรียกคืนพื้นที่ป่า

และถ้าเราไม่มาร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหานี้เราก็คิดว่าเราอาจจะให้ทุนแก่นักลงทุนได้เช่นกัน เมื่อฉันไปสามหรือสี่ปีที่ผ่านมามันเป็นป่าที่เขียวชอุ่มตอนนี้ดูเหมือนว่านี่ ภาพที่แนบมาแสดงภูเขาเปล่าในป่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าสวนน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังรุกล้ำพื้นที่ป่า คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากข้อความ Line ซึ่งเป็นข้อความที่เขียนโดยพันเอกพงษ์เพชรเกษสุภาผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยภายในได้รับเชื้อไวรัสในสื่อสังคมออนไลน์ของไทย