การแก้ปัญหาประเทศอาเซียนทุกประเทศ

การแก้ปัญหาประเทศอาเซียนทุกประเทศควรเปิดหนังสือรับรอง “แบบฟอร์ม D” แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความคล่องตัวขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียได้รับแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีหน้าประเทศไทยจะผลักดันการนำไปใช้โดยประเทศ CLMVT มากขึ้น

กระทรวงพาณิชย์เพื่อรับประโยชน์จากภาษีที่ลดลงในการจัดส่งไปยังประเทศอาเซียนอื่น ๆ สิ่งนี้ทำให้เกิดความไม่สะดวกมากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือในประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศไม่มีอำนาจอนุมัติใบรับรอง การลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างคู่ค้าของอาเซียนแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสะดวกในการค้า” นายอรามมนต์ศุภวุฒิอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าว ในเรื่องความสะดวกสบายประเทศไทยจะผลักดันให้มีการนำโครงการ